گارانتی

گارانتی

شرایط گارانتی

1-کلیه دستگاهها شامل یکسال گارانتی و  پنج سال خدمات پس از فروش می باشد

2-صدمات ناشی از حوادث طبیعی و مترقبه ،نوسانات برق،استفاده نادرست،ضربه فیزیکی،آتش سوزی ودست کاری توسط افراد غیر متخصص شامل این ضمانت نمی شود.

3-هرگونه دست خوردگی برچسب گارانتی ،کلیه تعهدات گارانتی این شرکت را باطل می سازد.

4-ارائه برگ گارانتی یا فاکتور در مدت زمان اعتبار الزامی است.

5-گارانتی کالا فقط سخت افزاری بوده وخدمات نرم افزاری شامل گارانتی نمی باشد.

برای ارتباط با واحد پشتیبانی با شماره 2-88939540 داخلی 111 تماس حاصل فرمائید.